• 1
  • 2
  • 3
  • 4

                

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju jest partnerem w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich:
1. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno –informacyjne na terenie Subregionu Południowego”
2. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych”
Liderem obu projektów jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

Cele projektów:
- wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka piersi poprzez zachęcenie 788 kobiet do przeprowadzenia badań mammograficznych. Dofinansowanie tego projektu z UE wynosi: 488 227,25 zł
- wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy poprzez zachęcenie 1300 kobiet do przeprowadzenia badań cytologicznych. Dofinansowanie tego projektu z UE: 824 835,75 zł
Efektem projektów będzie poprawa świadomości na temat chorób nowotworowych (raka piersi i raka szyjki macicy), wzrost motywacji do prowadzenia zdrowego trybu życia i wykonywania badań profilaktycznych (mammografii i cytologii).

Czas realizacji projektów: kwiecień 2017 r. – marzec 2019 r.

Subregion Południowy obejmuje gminy w powiatach: buskim, kazimierskim, pińczowskim.