• 1
  • 2
  • 3
  • 4

W dniach 22 i 26 czerwca 2017 r. odbyły się zorganizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej pierwsze wykłady w ramach realizacji projektów:
- "Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno–informacyjne na terenie Subregionu Południowego”,
- "Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych”.


Celem kampanii profilaktycznej jest wzrost świadomości kobiet oraz ich partnerów o chorobach nowotworowych raka piersi i szyjki macicy oraz zachęcenie kobiet do bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych. Spotkania dla kobiet i mężczyzn z gminy Busko-Zdrój odbyły się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Kolejne spotkania edukacyjne odbędą się w 17 ościennych gminach.