GK.26.05.2021 Dostawa aparatu USG

Data ogłoszenia 21.06.2021 Termin składania ofert 01.07.2021 godz. 1100Status ZakończoneData rozstrzygnięcia 2021.07.07 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy z...
ten kod dodać do sekcji body Skip to content