Badania

Badania Laboratoryjne  wykonuje  firma DIAGNOSTYKA LABORATORIA MEDYCZNE  
–  od poniedziałku do piątku   w godzinach:  7.00. do 11.00  w następujących lokalizacjach:
     1)  Przychodnia Rejonowa Nr 1 
          Busko-Zdrój  ul. Sądowa 9 (Gabinet Nr 102 -1 piętro), tel. 41 356 71-29.
     2)  Ul. Batorego 10 
          Busko-Zdrój „Batory – Centrum Medyczne” (Gabinet nr 10 I piętro), tel. 695-193-419.
     3)  Ul. Bohaterów Warszawy 106 
          Busko-Zdrój w budynku Apteki  (Gabinet Nr 5 – 1 piętro), telefon: 695-231-125.

Wyniki badań będą dostępne  w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej  na stronie internetowej firmy Diagnostyka Laboratoria Medyczne (https://www.wyniki.diag.pl ),
oraz istnieje możliwość samodzielnego nieodpłatnego wydruku w wynikomacie, który znajduje się obok rejestracji ogólnej w Przychodni Rejonowej nr 1.

 –Diagnostykę obrazową RTG wykonuje „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
– Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” przy ulicy dr Starkiewicza 1 w Busku-Zdroju (Gabinet Nr 108) od poniedziałku do piątku   w godzinach: 7.30 do 18.30.

 

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świaczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1. Badania hematologiczne

1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) sód;
2) potas;
3) wapń zjonizowany;
4) żelazo;
5) żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
6) stężenie transferyny;
7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc);
8) mocznik;
9) kreatynina;
10) glukoza;
11) test obciążenia glukozą;
12) białko całkowite;
13) proteinogram;
14) albumina;
15) białko C-reaktywne (CRP);
16) kwas moczowy;
17) cholesterol całkowity;
18) cholesterol-HDL;
19) cholesterol-LDL;
20) triglicerydy (TG);
21) bilirubina całkowita;
22) bilirubina bezpośrednia;
23) fosfataza alkaliczna (ALP);
24) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
25) aminotransferaza alaninowa (ALT);
26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
27) amylaza;
28) kinaza kreatynowa (CK);
29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
30) czynnik reumatoidalny (RF);
31) miano antystreptolizyn O (ASO);
32) hormon tyreotropowy (TSH);
33) antygen HBs-AgHBs;
34) VDRL;
35) FT3;
36) FT4;
37) PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

3. Badania moczu

1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
2) ilościowe oznaczanie białka;
3) ilościowe oznaczanie glukozy;
4) ilościowe oznaczanie wapnia;
5) ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału

1) badanie ogólne;
2) pasożyty;
3) krew utajona – metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia

1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne

1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
3) posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Diagnostyka ultrasonograficzna

1) 88.713 USG tarczycy i przytarczyc;
2) 88.717 USG ślinianek;
3) 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
4) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);
5) obwodowych węzłów chłonnych (88.790 USG węzłów chłonnych).

9. Spirometria
10. Zdjęcia radiologiczne

1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
3) zdjęcie czaszki;
4) zdjęcie zatok;
5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

11. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

1) gastroskopia;
2) kolonoskopia;

Twoje zdrowie naszą misją!

+41 375 72 29

biuro@spzpoz.busko.pl

Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój

Skip to content