• 1
  • 2
  • 3
  • 4

INFORMACJE PODSTAWOWE

PEŁNA NAZWA:   Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

ADRES JEDNOSTKI:   ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój 

ADMINISTRACJA:   Administracja SPZPOZ Busko-Zdrój pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00. do 14.35. 

SKARGI:   W sprawie skarg i wniosków Dyrektor SPZPOZ w Busku-Zdroju przyjmuje w poniedziałki w godzinach 13.00.do 14.00. 

Książka skarg i wniosków znajduje się w Rejestracji Poradni Ogólnej - pokój Nr 1 

STATUS PRAWNY:   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI:   Rada Miejska w Busku-Zdroju. 

  

KIEROWNICTWO 

DYREKTOR  SPZPOZ BUSKO-ZDRÓJ:   Mariusz Klimczyk

Przyjęcia interesentów w poniedziałki od 12.00 do 13.00

ZASTPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA:   lek. med. Jolanta Obcowska-Markowska

  

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE i KOMÓRKI ORGANIZACYJNE  SPZPOZ  BUSKO-ZDRÓJ   

W skład SPZPOZ Busko-Zdrój wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

- Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Busku-Zdroju na ulicy Sądowej 9, 

- Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju na osiedlu Sikorskiego 10 

- Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie,  Dobrowoda 24, 28-100 Busko-Zdrój 

- Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 11, 28-100 Busko-Zdrój 

- Ośrodek Zdrowia w Szczaworyżu, Szczaworyż  51, 28-100 Busko-Zdrój.    

  

Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą Piony Lecznictwa i Administracji. 

W skład Pionu Lecznictwa wchodzą następujące medyczne komórki organizacyjne: 

w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Busku-Zdroju:

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- Poradnia dla dzieci,

- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,

- Gabinet Medycyny Szkolnej,

- Gabinet Zabiegowy,

- Punkt Szczepień,

- Gabinet Położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Busku-Zdroju:

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,

- Gabinet Zabiegowy.

w Ośrodku Zdrowia w Dobrowodzie :

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- Gabinet Medycyny Szkolnej,

- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej.

w Ośrodku Zdrowia w Kołaczkowicach :

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- Gabinet Medycyny Szkolnej,

- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej.

w Ośrodku Zdrowia w Szczaworyżu:

a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) Gabinet Medycyny Szkolnej,

c) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej.

Gabinet Medycyny Szkolnej w następujących placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju,

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Busku-Zdroju,

- Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach,

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju,

- Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju,

- I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju,

- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo„Górka” w Busku-Zdroju,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju.

- Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu

W skład Pionu Administracyjnego wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

- Sekcja Finansowo-Księgowa, 

- Sekcja Obsługi Gospodarczej i Kadr.