Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Busku-Zdroju ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy.

Wymiar etatu: ¾  etatu. Umowa na czas określony. Stanowisko pracy: główny księgowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 27.01.2022r. do godz.11.00

ten kod dodać do sekcji body Skip to content