Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Onkologii realizuje projekt: „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”.
Celem projektu  jest wdrożenie programu profilaktycznego umożliwiającego wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi, objęcie pacjentów z grupy ryzyka kompleksową opieką wysokospecjalistycznego ośrodka, jakim jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną w zakresie tych schorzeń.

realizowany przez położną POZ

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej informuje, że gmina Busko-Zdrój bierze udział w programie profilaktycznym, którego celem jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych: raka szyjki macicy, raka gruczołu piersiowego i raka jelita grubego. 

Program obejmuje bezpłatne badania cytologiczne, mammograficzne i kolonoskopowe, z których mogą skorzystać osoby spełniające określone poniżej warunki:

1. Badania Cytologiczne:

kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonanej cytologii w ramach NFZ w ciągu ostatnich 3 lat

2. Badania Mammograficzne:

kobiety w wieku 50-69  lat jeśli:

  • w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach NFZ,
  • otrzymały w 2010r. pisemne wskazania do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach,
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi

3. Badania Kolonoskopowe: 

  • osoby, które są w wieku 50-65 lat i nie mają objawów  raka jelita grubego,
  • mają ukończone 40 lat i mają co najmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego,
  • są w wieku 25-40 lat i pochodzą z rodziny szczególnego ryzyka (u więcej niż 1-go krewnego rozpoznano raka jelita grubego). 

 

Bezpłatne badania można wykonywać:

Badania Cytologiczne:

1. ZOZ Busko-Zdrój.  Poradnia ginekologiczna. Ul. Bohaterów Warszawy 67,  tel. 41 378 24 01

2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, tel. 41 367 42 41

Badania Mammograficzne:

1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, tel. 41 367 46 40, 41 367 46 41

Badania Kolonoskopowe:

1.  Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, tel. 41 367 43 70,     41 367 43 63

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerami telefonów:

- 41 367 43 51 - rak szyjki macicy

- 41 367 40 34 - rak piersi

- 41 367 43 70, 41 367 43 63 - rak jelita grubego.

- bezpłatna infolinia (z telefonów stacjonarnych) 0800307607 w dni robocze od 10.00 do 16.00