• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Onkologii realizuje projekt: „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”.
Celem projektu  jest wdrożenie programu profilaktycznego umożliwiającego wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi, objęcie pacjentów z grupy ryzyka kompleksową opieką wysokospecjalistycznego ośrodka, jakim jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną w zakresie tych schorzeń.

projekt realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach mający na celu propagowanie badań profilaktycznych i zachęcenie kobiet do ich wykonywania.

realizowany przez położną POZ

projekt edukacyjno-informacyjny realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

realizowany przez pielęgniarki POZ