• 1
  • 2
  • 3
  • 4

SPZOZ w Busku Zdroju jest największym i najprężniej działającym zakładem w powiecie buskim, udzielającym świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Zakład prowadzi działalność leczniczą w zakresie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielając świadczenia na terenie gminy Busko-Zdrój w 5 zmodernizowanych i dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych obiektach.  

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu. Do zakresu opieki POZ należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej i pediatrii.  

Zakład realizuje następujące rodzaje świadczeń: 

  • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
  • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
  • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
  • świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i pracy