• 1
  • 2
  • 3
  • 4

2018.05.24

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ,ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej (RTG) obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej dla SP ZPOZ Busko-Zdrój ”

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przedstawia Plan postępowań o udzielanie zamówień na rok 2018

- szczegóły patrz załącznik . [pdf]