Rzecznik praw pacjenta

Gdy łamane są prawa pacjenta:

 • Pacjent ma prawo powiadomić o takim przypadku bezpośredniego przełożonego lekarza (ordynatora oddziału, dyrektora szpitala, kierownika przychodni), a także samorząd lekarski.
 • Zawiadomić Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna ogólnopolska infolinia – (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00): 800 190 590.
 • W przypadku łamania praw pacjenta odnośnie danych osobowych można  zwrócić się do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

       W Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim NFZ została utworzona Sekcja Skarg i Wniosków
       Telefon:    41 36 46 288
       Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 (budynek seminarium, pokój nr 2)

Zadania rzecznika praw pacjenta

 • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta,
 • wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • przyjmowanie skarg od pacjentów na działalność świadczeniodawców z którymi NFZ podpisał kontrakty na wykonywanie świadczeń medycznych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców w sytuacjach tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów do NFZ,
 • stały monitoring realizacji praw pacjenta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta,
 • szybkie reagowanie na potrzeby pacjenta poprzez pomoc udzieloną pacjentowi,
 • prowadzenie działalności w oparciu o obowiązujące przepisy wynikające z Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • wprowadzenie Karty Praw i Obowiązków Pacjenta w każdej placówce ochrony zdrowia pracującej w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • monitoring poziomu satysfakcji pacjenta

Kompetencje rzecznika praw pacjenta

 • współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
 • współpraca z organizacjami skupiającymi pacjentów z terenu działania oddziału NFZ,
 • współpraca z organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia w zakresie realizacji praw pacjenta,
 • współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Lekarskich,
 • współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Pielęgniarskich,
 • współpraca z Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. kontaktów ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz praw pacjenta,
 • podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców w sytuacjach tego wymagających,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i rządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta,
 • współpraca z masmediami,
 • wnioskowanie do oddziału NFZ o zerwanie kontraktu ze świadczeniodawcami w związku z rażącym naruszaniem praw pacjenta.

Twoje zdrowie naszą misją!

+41 356 71 19

biuro@spzpoz.busko.pl

Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój

Skip to content