Opieka koordynowana w POZ

Od 1 grudnia 2023r. w samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej została wprowadzona opieka koordynowana z zakresu kardiologii. Zapisy w Rejestracji poradni Ogólnej ul. Sądowa 9, tel. 41 375 72 29 / 534 501 116.

Recepty na leki stale podawane.

W SPZPOZ Busko w Przychodni nr 1 Sądowa 9 nastąpiła zmiana organizacyjna w sprawie przyjmowania zgłoszeń przez pielęgniarki na wypisanie recept na leki stale przyjmowane. Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach od 900 do 1400 (od poniedziałku do...

Kompleksowa Opieka Pielęgniarska

Uruchomiono dla pacjentów SPZPOZ w Busku-Zdroju realizację KOMPLEKSOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ po przebytej hospitalizacji. Opieka ta obejmuje następujące porady: Poradę pielęgniarską leczenia ran. Pacjenci, którzy zgłoszą się celem uzyskania porady maksymalnie do 60...

Programy profilaktyczne

W SPZPOZ w Busku-Zdroju istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych, które mają na celu wczesne wykrywanie groźnych schorzeń, by umożliwić podjęcie szybkiego i skutecznego leczenia dającego lepsze rokowania lub złagodzić przebieg choroby....
Skip to content