GK.26.8.2021 Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej powyżej 50 tys. zł netto do kwoty mniejszej niż 130 tys. zł netto na dostawę leków i szczepionek na potrzeby SPZPOZ w Busku-Zdroju

Data ogłoszenia 2021.12.14Termin składania ofert 2021.12.21 godz. 1100 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz Zaproszenie do składania ofertPobierz Załącznik nr 1 Formularz ofertowy postępowaniaPobierz Załącznik nr 2 Formularz cenowyPobierz Załącznik...

GK.26.05.2021 Dostawa aparatu USG

Data ogłoszenia 21.06.2021 Termin składania ofert 01.07.2021 godz. 1100Status ZakończoneData rozstrzygnięcia 2021.07.07 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy z...
Skip to content