GK.261.4.2023 Zaproszenie do skłądania ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej powyżej 50 tys. zł netto do kwoty mniejszej niż 130 tys. zł netto na dostawę leków i szczepionek na potrzeby SPZPOZ w Busku-Zdroju

Data ogłoszenia 12.12.2023r.Termin składania ofert 19.12.2023r. do godz. 10.00Status: zakończone ZamawiającySamodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju,28-100 Busko Zdrój,41 356 71 24Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 7:00 do...
Skip to content