GK.261.2.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto

Data ogłoszenia 26.05.2023r. Termin składania ofert 02.06.2023r. do godz. 11:00 Status: zakończone ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o...

GK.261.1.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto

Data ogłoszenia 12.05.2023r. Termin składania ofert 19.05.2023r. Status: unieważnione ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej...

GK.431.1.2023. Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Data ogłoszenia 28.04.2023r. Termin składania ofert 26.05.2023r. do godz. 11.00 Status: zakończone Ogłoszenie Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. W konkursie ofert...
Skip to content