Data ogłoszenia 2022.12.07
Termin składania ofert 2022.12.13 godz. 11:00

Zaproszenie [pdf]
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 [doc]
Formularz cenowy – Załącznik Nr 2 [xlsx]
Oświadczenie – Załącznik Nr 3 [doc]
Projekt Umowy – Załącznik Nr 4 [docx]
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik Nr 5 [doc]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]

Skip to content