Programy profilaktyczne

W SPZPOZ w Busku-Zdroju istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych, które mają na celu wczesne wykrywanie groźnych schorzeń, by umożliwić podjęcie szybkiego i skutecznego leczenia dającego lepsze rokowania lub złagodzić przebieg choroby.

Poszczególne programy dotyczące wskazanych chorób są dedykowane dla osób w określonych kategoriach wiekowych. Dostęp do nich można uzyskać bez kolejki.

Wystarczy być Pacjentem SPZPOZ w Busku-Zdroju, tj. mieć złożoną deklarację wyboru: lekarza, pielęgniarki oraz położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Programy profilaktyczne dostępne w SPZPOZ w Busku-Zdroju:

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Dla kogo? Po jakim okresie przysługuje kolejne świadczenie?

 • dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat – co 36 miesięcy

 • dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV typem wysokiego ryzyka) – co 12 miesięcy.

Wyłączenie z programu

Rozpoznanie nowotworu złośliwego szyjki macicy; po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) kobiety spełniające kryteria kwalifikacji do programu ponownie zostają objęte programem.

Co obejmuje program?

Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Gdzie można skorzystać z tego programu?

 • Przychodnia Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, pok. 222
  tel. 41 356 71 26

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Dla kogo?

 • dla osób, które:
  • są w wieku od 35 do 65 roku życia

  • nie została u nich dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia

  • w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców)

Co obejmuje program?

 • u pacjentów objętych programem oznaczany jest poziom profilu lipidowego, glukozy, zapis EKG, wskaźnik masy ciała (BMI), pomiary (waga, wzrost, obwody).

Po jakim okresie przysługuje kolejne świadczenie?

 • po upływie 5 lat.

Gdzie można skorzystać z tego programu?

 1. Przychodnia Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, pok. 106, 107
  tel. 41 356 71 14, 41 356 71 34
 2. Przychodnia Nr 2 w Busku-Zdroju, os. Sikorskiego 10
  tel. 41 375 72 26, 41 378 63 48
 3. Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie
  tel. 41 378 15 27
 4. Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach
  tel. 41 376 24 70

Program profilaktyki gruźlicy

Dla kogo?

 • dla osób, które są w wieku powyżej 18 roku życia

 • w dotychczasowym wywiadzie nie rozpoznano u nich gruźlicy, w tym:
 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność

Co obejmuje program?

 • przeprowadzenie wywiadu

 • udzielenie informacji dotyczących tematyki zdrowotnej indywidualnie według potrzeb

 • edukacja i promocja zdrowia

Po jakim okresie przysługuje kolejne świadczenie?

 • po upływie 24 miesięcy

Gdzie można skorzystać z tego programu?

 1. Przychodnia Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, pok. 106, 107
      tel. 41 356 71 14, 41 356 71 34
 2. Przychodnia Nr 2 w Busku-Zdroju, os. Sikorskiego 10
      tel. 41 375 72 26, 41 378 63 48
 3. Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie,
      tel. 41 378 15 27
 4. Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach
      tel. 41 376 24 70

Twoje zdrowie naszą misją!

+41 356 71 19

biuro@spzpoz.busko.pl

Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój

Skip to content