• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pacjenci, którzy złożyli deklarację do lekarza w innej Przychodni POZ od tego dnia wykonują wszystkie świadczenia z zakresu POZ, w tym: wizyty domowe, badania, szczepienia, bilanse u nowego Świadczeniodawcy.
Nie ma możliwości przynależności do dwóch podmiotów leczniczych POZ jednocześnie. 

w Przychodni nr 1, pok 211 otwarto 

KONSULTACYJNY GABINET ONKOLOGICZNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGICZNEGO W KIELCACH 

Przyjęcia pacjentów: 

dr n. med. Jolanta Smok - Kalwat 

Specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii 

w poniedziałki od 10.00

Rejestracja pod nr tel. 41 367 48 19