• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W dniach 22 i 26 czerwca 2017 r. odbyły się zorganizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej pierwsze wykłady w ramach realizacji projektów:
- "Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno–informacyjne na terenie Subregionu Południowego”,
- "Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych”.

Pacjenci, którzy złożyli deklarację do lekarza w innej Przychodni POZ od tego dnia wykonują wszystkie świadczenia z zakresu POZ, w tym: wizyty domowe, badania, szczepienia, bilanse u nowego Świadczeniodawcy.
Nie ma możliwości przynależności do dwóch podmiotów leczniczych POZ jednocześnie. 

w Przychodni nr 1, pok 211 otwarto 

KONSULTACYJNY GABINET ONKOLOGICZNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGICZNEGO W KIELCACH 

Przyjęcia pacjentów: 

dr n. med. Jolanta Smok - Kalwat 

Specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii 

w poniedziałki od 10.00

Rejestracja pod nr tel. 41 367 48 19