W SPZPOZ Busko w Przychodni nr 1 Sądowa 9 nastąpiła zmiana organizacyjna w sprawie przyjmowania zgłoszeń przez pielęgniarki na wypisanie recept na leki stale przyjmowane.
Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach od 900 do 1400 (od poniedziałku do piątku).

Skip to content