Data ogłoszenia 12.05.2023r.
Termin składania ofert 19.05.2023r.
Status: unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2022/2023 r. samochodu osobowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego lub stosownych załączników do zapytania (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.

Do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe [pdf]
  • Załącznik Nr 1 OPZ [pdf] [docx]
  • Załącznik Nr 2 formularz oferty [pdf] [doc]
  • Załącznik Nr 3 wzór umowy [pdf] [docx]
  • Załącznik Nr 4 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych [pdf] [doc]

  • Odpowiedzi na zapytania Nr 1 [pdf]
  • Odpowiedzi na zapytania Nr 2 [pdf]

  • Informacja o unieważnieniu postępowania [pdf]

 

Skip to content