Data ogłoszenia 21.06.2023r.
Termin składania ofert 28.06.2023r. do godz. 11:00
Status: w trakcie

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa i modernizacja sieci komputerowej w Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju

Opis przedmiotu zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sieci komputerowej w Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju w tym:

  1. Instalacja okablowania strukturalnego kat 6A,
  2. Instalacja okablowania elektrycznego,
  3. Wykonanie punktów logiczno-elektrycznych.

Szczegółowy zakres prac określają: specyfikacja techniczna – Załącznik Nr 1, rysunki poglądowe -Załącznik Nr 2, Przedmiar robót – Załącznik Nr 3 oraz Wzór umowy – Załącznik Nr 5.

Do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe [pdf]
  • Załącznik Nr 1 specyfikacja techniczna [pdf]
  • Załącznik Nr 2 rysunki poglądowe [pdf]
  • Załącznik Nr 3 przedmiar robót [pdf]
  • Załącznik Nr 4 formularz oferty [pdf] [odt]
  • Załącznik Nr 5 projekt umowy [pdf] [docx]
  • Informacja o wyborze oferty  [pdf]

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby istniejąca sieć komputerowa wraz z korytami/listwami kablowymi PCV została zdemontowana?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 2:
Proszę o wyjaśnienie treści Załącznika nr 1 – specyfikacja techniczna, str. 2. Jest niejasność w opisie powłoki kabla U/FTP, cyt. „Okablowanie należy wykonać w oparciu o kabel U/FTP kategorii 6A powłoce PVC nierozprzestrzeniający płomienia (LSOH)”. PVC i LSOH to dwa różne rodzaje powłok.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji technicznej w taki sposób, że zapis dot. powłoki kabli otrzymuje brzmienie:
„Okablowanie należy wykonać w oparciu o kabel U/FTP kategorii 6A w powłoce nierozprzestrzeniającej płomienia (LSOH)”.

Pytanie 3:
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisie o kablach krosowych: U/UTP kat. 6A, gdzie całe okablowanie ma zostać wykonane w systemie ekranowanym? Jeśli ciągłość ekranu nie będzie zachowana, to ekranowanie samego kabla traci sens.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji technicznej w taki sposób, że zapis dot. kabli krosowych otrzymuje brzmienie:
„Dla połączeń jednostek komputerowych z torem logicznym oraz niezbędnych do połączeń aktywnych i pasywnych elementów sieci w szafie dystrybucyjnej Wykonawca zapewni w ramach budowy sieci dostawę kabli krosowych U/FTP kategorii 6A o długości …”.

Skip to content